Dofinansowanie

Cukiernia na Czasie A. Szymczyk D. Kowalska S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Jesteś tym, co jesz. Innowacyjne rozwiązania w branży cukierniczej prowadzące do wzrostu konkurencyjności.”

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej poprzez zakup aktywów o wysokich parametrach technologicznych, jak również inwestycja w sklep internetowy.

PLANOWANE EFEKTY:

Do oferty wprowadzone zostaną nowe, innowacyjne produkty, a dotychczasowe wyroby cukiernicze ulegną znacznemu ulepszeniu. W efekcie wprowadzenia wyżej wymienionych modyfikacji spółka będzie mogła skuteczniej niż dotąd konkurować na rynku, skupiając się na pozyskaniu nowych rynków zbytu, a wprowadzona technologia stanowić będzie naszą wizytówkę, budując tym samym nowoczesny wizerunek spółki opartej na innowacyjnych technologiach.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
942 871,44
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
800 000,00